Політика конфіденційності

Користувач оформляючи заявку на сайті http://2299.com.ua/ (Далі – Сайт), погоджується з умовами Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, Прийняттям (акцептом) оферти Згоди відправки заявки з Сайту або за допомогою Оператора.

Користувач дає згоду на обробку своїх даних за наступними умовами:

  1. Дана Згода поширюється на обробку персональних даних засобами автоматизації або без їх використання.
  2. Згода поширюється на наступні персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна пошта, адреса.
  3. Згода на обробку персональних даних надається з метою забезпечення зворотного зв’язку між Користувачем та Оператором: відповідь на заявку, укладання та виконання зобов’язань за договорами, клієнтська підтримка, інформування про послуги, проведення опитувань та маркетингових досліджень.
  4. Користувач надає право Оператору здійснювати такі дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, за згодою суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Обробка персональних даних може бути завершена при зверненні Користувача на пошту: info@com.ua
  6. Користувач підтверджує, що дає Згоду в своїй волі, в своїх інтересах і діє вільно.
  7. Дана Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних за зверненням Користувача, зазначеному в пункті №5 Угоди
СКАЧАЙТЕ ДОДАТОК
Виклик авто, автоматичний прорахунок вартості та жодних прихованих платежів!